Stage 'slegs vir nie-Blankes'

De Amsterdamse gemeenteraad heeft in al haar wijsheid besloten om poep te hebben aan de Grondwet, artikel 1. Discriminatie is geen punt en zelfs gewenst, zo hebben de dames en heren in de hoofdstad besloten.

Maar Marcus, wat een boude uitspraken. Kan je ze hardmaken? Het klinkt nogal kort-door-de-bocht.

Jazeker! Het college wil allochtone jongeren meenemen op werkbezoek, waarbij het de bedoeling is een stage-plaats af te dwingen. Wat meteen opvalt is dat de gemeente niet schuwt om het (sinds kort) verboden woord (allochtoon) te hanteren. Men gaat zelfs een stapje verder: alleen jongeren van allochtone afkomst zijn welkom bij het werkbezoek. De autochtone jongeren (zoals ze voorheen genoemd werden) worden uitgesloten van deze unieke kans.

Reden: het werkloosheidspercentage voor jongeren in de stad is 5 procent. Van de jongeren van Turkse komaf is dit 16 procent en de koplopers zijn de Marokkanen met 21 procent.

'Het college wil met deze aanpak de ongelijke uitgangspositie op de arbeidsmarkt van jongeren met een niet-westerse achtergrond aanpakken', stelt de gemeente. 'Het onderscheid heeft tot doel werkeloze jongeren die ten gevolge van hun niet-westerse achtergrond een structurele achterstand op de arbeidsmarkt hebben, extra te helpen'.

Verrassend genoeg waren het niet partijen zoals Groen Links of het PvdA (die gelijkheid hoog in het vaandel schijnen te hebben staan) die protesteerden tegen de nogal discriminatoire maatregel: alleen de VVD pruttelde wat tegen. Volgens de partij zou het niet passen in het gelijkheidsbeginsel op de arbeidsmarkt. Het is dus wachten op verontwaardiging en actie vanuit de vele anti-discriminatieclubjes die het land rijk is.