'Koninklijke Marechaussee gaat buiten boekje'

De Koninklijke Marechaussee gaat bij het uitvoeren van controles in de grensstreek met enige regelmaat zijn boekje te buiten. Marechaussees controleren niet alleen op het grensverkeer van personen, maar ook op zaken die horen tot het werkterrein van de politie.

Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar rechtssociologie Maartje van der Woude van het Van Vollenhoven Instituut van de Universiteit Leiden. Het onderzoek is onder meer gebaseerd op gesprekken met medewerkers van de marechaussee en 800 uur meereizen met de teams van wat sinds 2008 het Mobiel Toezicht Veiligheid heet.

"De veiligheidspet lijkt door sommigen niet alleen belangrijker, maar ook leuker te worden geacht dan de vreemdelingenpet. Jongere marechaussees lijken in het bijzonder gebrand te zijn op het vangen van boeven in plaats van op het toezicht houden op de Vreemdelingenwet", zegt Van der Woude in Trouw.

'Koninklijke Marechaussee gaat buiten boekje'
'Koninklijke Marechaussee gaat buiten boekje' (Foto: ANP)