Lucht in Nederland steeds schoner

De lucht in Nederland is voor het vijfde jaar op rij schoner geworden. Vrijwel overal in het land ligt de vervuiling door stikstofdioxide (NO2) en de uitstoot van fijn stof ruim onder de grenswaarden. Dat meldt staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld (PvdA) dinsdag in een rapportage aan de Tweede Kamer.

De verbeterde luchtkwaliteit komt vooral doordat nieuwe auto's schonere lucht uitstoten. De overschrijding van stikstofdioxidenormen komt nog voor langs negen kilometer snelweg en in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam, laat Mansveld de Kamer weten.

De verwachting is dat de vervuiling door wegverkeer in de toekomst verder zal afnemen door schonere auto's, bussen en vrachtwagens. Mansveld wil bekijken of ze het aantal nieuwe dieselpersonenauto's kan gaan beperken. De diesels zijn de grootste vervuilers in de binnensteden.