Fietsersbond heeft lak aan privacy

Als het aan de Fietsersbond ligt, moeten we binnenkort weer een stukje vrijheid inleveren. Zelfs onze auto's gaan meewerken aan het registreren van al onze persoonlijke gegevens.

De politie moet makkelijker toegang kunnen krijgen tot de gegevens over de snelheid die in veel moderne auto's automatisch worden geregistreerd. Hiervoor pleitte de Fietsersbond donderdag naar aanleiding van de commotie die is ontstaan na de uitspraak van de rechter in de zaak van een automobilist die een tweejarig meisje en haar grootouders doodreed. Volgens de rechter, die de chauffeur een taakstraf oplegde, stond het niet vast dat de man te hard had gereden.

Op dit moment kan de politie volgens de Fietsersbond alleen toegang krijgen tot de black box die in sommige auto's al aanwezig is, als de chauffeur die vrijwillig wil afstaan. De privacy van de chauffeur is ondergeschikt in dit geval. De boevenbond wil bovendien dat een dergelijk registratiesysteem snel en op grote schaal in alle auto's wordt ingebouwd waardoor de consument totaal geen inspraak meer heeft wat er met zijn informatie gebeurt.

Wat een fietsersbond überhaupt met autosnelheden te maken heeft, is op dit moment niet bekend.