Geen Nederlandse universiteiten in top vijftig

Nederlandse universiteiten staan wederom niet in de top vijftig van beste universiteiten wereldwijd. Dat blijkt uit de World University Ranking van Times Higher Education die woensdag is gepubliceerd. Het aantal dat in de top honderd staat is gedaald van acht naar zes.

De Universiteit Leiden (UL) is de beste universiteit van Nederland. De UL staat internationaal op plaats 64, drie plekken hoger dan vorig jaar. Op de plekken 71 tot en met 73 staan in volgorde van laag naar hoog de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Wageningen University.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) doet het iets beter dan vorig jaar en stijgt van plek 83 naar 77. Hiermee is de UvA de Universiteit Utrecht (UU) voorbijgestreefd. De UU zakt van 74 naar 79.

Twee Nederlandse universiteiten kukelden uit de top honderd. Het gaat om de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Groningen. Die bezetten nu respectievelijk plek 101 en 117.

Volgens de Vereniging van Universiteiten VSNU zijn er veel vragen waarom Nederlandse universiteiten niet in de top vijftig staan. "Als je echt wil pieken zou je de beste onderdelen van iedere Nederlandse universiteit moeten samenbrengen in één instituut", aldus voorzitter Karl Dittrich. Maar dan ben je er nog niet, zegt hij. "Het vermogen van bijvoorbeeld Harvard is vele malen groter dan het eigen vermogen van alle Nederlandse universiteiten samen."

Dittrich wil ervoor waken dat slechts een topinstituut ontstaat. "Het creëren van zo'n topinstituut betekent automatisch dat alle overige universiteiten door minder excellent onderzoek en onderwijs sterk in aanzien zullen dalen. Dan heb je een uitblinker en voor de rest middelmatigheid. Dat willen we niet."