Loting op universiteiten maakt plaats voor selectie

De centrale loting voor universitaire en hbo-opleidingen met een beperkt aantal plaatsen maakt vanaf het studiejaar 2017-2018 plaats voor een selectie. "Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt", meldt het ministerie van Onderwijs zaterdag.

Onderwijsinstellingen mogen straks bij de selectie kijken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en de motivatie van studenten. Bij de loting speelden alleen de eindexamencijfers mee. Hoe hoger iemands cijfers, hoe meer kans hij had te worden ingeloot.

Voor de selectie gelden een aantal landelijke regels. Zo mogen studenten in één jaar bij maximaal twee instellingen meedoen met de selectieprocedure. Als het gaat om geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde mogen ze echter maar bij één instelling meedoen. Verspreid over meerdere jaren mogen studenten maximaal drie keer meedoen aan een selectieprocedure voor een opleiding.

Bij het nieuwe systeem kunnen studenten zich tot 15 januari bij een opleiding aanmelden. Ze moeten dan uiterlijk 15 april horen of ze zijn aangenomen. Degenen die zijn afgewezen hebben dan nog tot 1 mei om zich aan te melden bij een opleiding zonder numerus fixus.

Naast de al genoemde studies hebben onder meer studies psychologie, diergeneeskunde, biomedische wetenschappen en bedrijfskunde een numerus fixus.