Begrotingsoverleg met oppositie van start

Coalitie en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP schuiven maandag weer aan tafel om te onderhandelen over de begroting van volgend jaar. De gesprekken zullen naar verwachting vooral gaan over lastenverlichting en extra geld voor defensie en ontwikkelingshulp.

In de aanloop naar Prinsjesdag doen premier Mark Rutte (VVD), vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) allereerst uit de doeken hoe de overheidsfinanciën er op dit moment voorstaan: hoeveel mee- en tegenvallers zijn er precies, en hoeveel geld kan er worden uitgegeven zonder dat het tekort hoger uitvalt dan nu voorzien?

Vervolgens zullen de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD en PvdA en de drie oppositiepartijen hun eisen op tafel leggen. De zogenoemde 'constructieve drie' zijn nog altijd nodig om regeringspartijen VVD en PvdA in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen.

Het wensenlijstje was bij de regeringstop al grotendeels bekend in april. De gebeurtenissen in de zomer hebben sommige eisen kracht bijgezet. Zo gaat er vrijwel zeker meer geld naar defensie. Ook verwachten bronnen rond de onderhandelingen dat er meer geld komt voor ontwikkelingshulp: als gevolg van alle crises in de wereld is de bodem van het potje voor noodhulp in zicht.

Daarnaast is er ruimte voor lastenverlichting, een wens van alle betrokken partijen. Die krijgt de vorm van lagere lasten op arbeid, zo is nu al duidelijk. Een twistpunt is echter nog welke groepen het meest van de lastenverlichting moeten profiteren: de laagste inkomens, de middengroepen of juist de hoge inkomens. Een mogelijke oplossing is verlaging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Daar profiteren alle groepen van.

De jongste raming van het Centraal Planbureau stemt bovendien tot optimisme, dus de verwachting is dat veel wensen kunnen worden ingelost. Daarvoor hoeft niet of nauwelijks te worden bezuinigd. De meeste partijen willen er wel voor zorgen dat het tekort niet oploopt. Alleen de ChristenUnie zou dat acceptabel vinden.