D66: kankerpatiënten aan werk helpen

Mensen die zijn hersteld na kanker moeten beter worden geholpen op de weg terug naar werk. Een kwart van de patiënten verliest tijdens de ziekte zijn baan en komt moeilijk weer aan het werk. Dat is onacceptabel, stelt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg zaterdag. Momenteel leven zo'n 400.000 mensen met de ziekte of de gevolgen ervan.

"We moeten ervoor zorgen dat mensen die kanker hebben of hebben gehad betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Zodat zij minder snel hun baan verliezen en we belemmeringen wegnemen waardoor werkgevers hen in dienst willen nemen", aldus Van Weyenberg op de website van D66. "Steeds meer mensen leven met de gevolgen van kanker. We mogen hen niet aan de kant te laten staan."

D66 wil dat minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) samen met patiënten, werkgevers, werknemers en wetenschappers een actieplan 'Kanker en Werk' begint. Daarin moeten concrete maatregelen staan waardoor minder mensen met kanker hun baan verliezen en meer kans krijgen op een baan.

D66 wil minstens vijf maatregelen in het actieplan: uitbreiden van de no-riskpolis voor mensen met kanker, meer bewustwording bij werkgevers, beter kunnen verzekeren na de diagnose kanker, de overheid als goede werkgever en effectievere re-integratie.