Strenger toezicht moskee-internaten

Het toezicht op moskee-internaten wordt flink aangescherpt. Gemeenten moeten vanaf juli volgend jaar gaan toezien op nieuwe wettelijke eisen. Dat heeft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) donderdag bekendgemaakt.

Met de maatregelen wil Asscher voorkomen dat kinderen buiten de Nederlandse samenleving komen te leven. "We komen uit een situatie waarin er geen enkel toezicht is op wat er in die moskee-internaten gebeurt. Dat is niet wenselijk", aldus Asscher na afloop van de ministerraad. "Je wilt dat het veilig is voor kinderen, dat er toezicht is, dat er een brandvergunning is, dat er docenten werken met een verklaring omtrent gedrag."

Met een flink aantal internaten en gemeenten maakte Asscher vorig jaar al vrijwillige afspraken. Om de veiligheid en het welzijn van kinderen op privaat gefinancierde moskee-internaten echt te kunnen garanderen kondigde hij begin dit jaar aan dat er wetgeving nodig is. "We willen ook bij de internaten die niet vrijwillig meewerken naar binnen kunnen", lichtte Asscher toe. "We zorgen er zo voor dat de GGD, de toezichthouder, een stok achter de deur heeft. Ze kunnen daarmee sancties stellen."

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat de internaten moeten beschikken over een vertrouwenspersoon. Verder moeten medewerkers in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag, vaak bewijs van goed gedrag genoemd.

Bij een zogeheten internetconsultatie van de wet kreeg het voorstel te maken met veel negatieve reacties. Asscher zei die reacties te hebben gezien. "Ik ga die ouders uitnodigen om uit te leggen dat dit in het belang van hun kind gebeurt." Het wetsvoorstel ligt inmiddels voor advies bij de Raad van State.