Kerkbanken blijven vaker leeg

Steeds minder mensen gaan regelmatig naar de kerk of moskee. Vorig jaar ging ruim zestien procent van de volwassenen naar een religieuze bijeenkomst, terwijl dat in 1999 nog een kwart was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondanks het geringe kerkbezoek rekent toch ruim de helft van de volwassenen zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Dat was dertien jaar eerder met zestig procent nog iets hoger. De meeste Nederlanders zijn katholiek (27 procent), protestants (achttien procent) of hervormd (acht procent). Vier procent beschouwt zichzelf gereformeerd en evenzoveel mensen zijn islamiet.

Het kerkbezoek liep vooral terug onder ouderen. Zo liep het aantal 55- tot 65-jarigen die minstens een keer in de maand gaan in de afgelopen dertien jaar met de helft terug. In de leeftijdscategorie 18 tot 34 was de afname veel kleiner.

Overigens geldt de afname niet voor niet-westerse allochtonen. Drie op de tien uit die groep gaat minimaal een keer per maand naar een religieuze dienst. Dat zijn er nauwelijks minder dan vijftien jaar terug.