EU-gezanten laten eis gratie Timosjenko vallen

De EU eist niet langer dat Joelia Timosjenko gratie krijgt. Pat Cox en Alexander Kwasniewski, vertegenwoordigers van de Unie in de zaak rond de veroordeelde Oekraïense ex-premier, hebben donderdag verklaard een wetsvoorstel te steunen dat tot Timosjenko's vrijlating kan leiden, zonder dat haar gratie wordt verleend. Timosjenko zit een gevangenisstraf uit wegens ambtsmisbruik. Volgens het Westen is haar veroordeling politiek gemotiveerd.

Het partijloze Oekraïense parlementslid Angelika Laboenska heeft een voorstel ingediend om Oekraïense rechters te verplichten ernstig zieke veroordeelden onder bepaalde voorwaarden in het buitenland te laten behandelen en zelfs in vrijheid te stellen. Timosjenko lijdt aan een rughernia. "Tegelijkertijd met de beslissing om een veroordeelde in het buitenland te laten behandelen, is de rechter verplicht de betreffende veroordeelde vanwege ziekte in vrijheid te stellen", staat onder andere in het voorstel te lezen. Een van de genoemde voorwaarden is dat de veroordeelde gedurende ten minste een kalenderjaar onafgebroken en zonder succes in Oekraïne is behandeld.

"Onze missie heeft alle wetsvoorstellen bestudeerd die over de buitenlandse medische behandeling van veroordeelden gaan. We concluderen dat het Laboenska-voorstel de beste basis biedt om de noodzakelijke overeenstemming te bereiken tussen de regeringspartijen en die van de oppositie," aldus Cox en Kwasniewski in hun persverklaring.

Als het parlement het wetsvoorstel volgende week aanneemt en Joelia Timosjenko vrij komt, voldoet Kiev aan een van de belangrijkste voorwaarden voor een historische samenwerkingsovereenkomst met de EU. Het plan is deze overeenkomst, waar een vrijhandelsakkoord deel van uitmaakt, eind november te ondertekenen op een top in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Over enkele weken beslissen de EU-ministers van buitenlandse zaken in hoeverre Oekraïne aan de Europese voorwaarden voor de overeenkomst tegemoet is gekomen.

In hun verklaring dringen Cox en Kwasniewski bij de Oekraïense politici aan op spoed. "Wij eisen dat deze urgente zaak zo snel mogelijk tot een goed einde wordt gebracht en moedigen alle partijen in het parlement aan tot grote inspanning."

Begin oktober verzochten de EU-vertegenwoordigers president Vikor Janoekovitsj in een petitie Timosjenko gratie te verlenen. De afgelopen weken werd echter steeds meer duidelijk dat het altijd als pro-Russisch beschouwde staatshoofd daar niets voor voelde.

Van haar kant heeft Timosjenko recentelijk in een open brief uit het ziekenhuis laten weten dat ze akkoord gaat met iedere voorkeur van de EU-vertegenwoordigers, 'hoe zwaar en moeilijk die misschien ook zal vallen'.