Ierland akkoord met soepelere abortuswet

Het Ierse parlement heeft met grote meerderheid een wet goedgekeurd die abortus toestaat in gevallen waarbij artsen denken dat het leven van de moeder in gevaar is. De wet werd vrijdag met 127 voor en 31 tegen aangenomen.

De stemming vrijdag betekende het einde van een maandenlang verhit debat. Hoewel de uitkomst vanwege de meerderheid waar premier Enda Kenny in het parlement op kan rekenen vrijwel vaststond, kwam uit de discussie naar voren dat de vrees in het katholieke Ierland bestaat dat dit een eerste stap kan zijn voor invoering van nog soepeler abortuswetgeving de komende jaren.

Met name tegen de bepaling dat abortus ook wordt toegestaan voor suïcidale vrouwen bestond veel verzet.