Lijkwade geen vervalsing

De lijkwade van Turijn, een relikwie dat ooit gebruikt is om het lichaam van Jezus in te wrappen, is volgens Italiaanse wetenschappers daadwerkelijk afkomstig uit de periode rond de dood van eerdergenoemde profeet en bovendien uit het toenmalige Palestina.

Ene meneer Fanti stelt dat de C-14 datering, zoals die werd uitgevoerd in 1988 door drie onafhankelijke laboratoria, niet klopt en dat het kleedje in de latere middeleeuwen vervuild zou zijn geweest door restauraties en andere sporen uit de periode 1260-1390. Iets waar andere wetenschappers blijkbaar geen rekening mee gehouden hebben, aldus de Italiaan.

Franti en zijn team hebben het kleed met infrarood licht en spectroscopie bestudeerd en kwamen tot de verrassende conclusie dat het uit 33 na Christus komt en dan nog wel uit het gebied dat we nu kennen als Israël. Wel dient er rekening gehouden te worden met een foutmarge van een schamele 250 jaar.

Dat dit nieuws uitgerekend op Goede Vrijdag naar buiten komt, de dag waarop christenen nog steeds de dood van Jezus betreuren, berust louter op toeval en heeft uiteraard helemaal niets met propaganda te maken.