Weinig militairen vertrekken vrijwillig

Van de duizenden medewerkers die Defensie moeten verlaten als gevolg van de reorganisatie, zijn er nog maar 280 vrijwillig vertrokken. Dat zei minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) maandag tijdens een overleg over het personeelsbeleid van haar departement.

Het geringe animo is volgens de bewindsvrouw het gevolg van het gebrek aan duidelijkheid over welke functies precies verdwijnen. Ook de huidige stand van de arbeidsmarkt speelt mogelijk een rol. "De vrijwillige uitstroom is derhalve nog laag." Hennis-Plassschaert verwacht dat hun aantal zal stijgen wanneer de reorganisatie concreter wordt.

De minister verwacht daarover in mei meer duidelijkheid te kunnen scheppen. Dan worden de 'namen en gezichten' bekend. Raymond Knops (CDA) verweet de bewindsvrouw daarop dat zij de medewerkers heel lang in onzekerheid laat. Dit leidt tot een oplopend ziekteverzuim, wist hij.

Hennis-Plasschaert antwoordde dat de reorganisatie een proces is dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Eerder duidelijkheid geven, kan niet. De bewindsvrouw sprak verder tegen dat het ziekteverzuim zou oplopen - het is dit jaar juist gedaald. Wel stelde zij dat 2013 'geen leuk jaar' wordt. "De onrust is voelbaar in de organisatie."

Bij Defensie verdwijnen twaalfduizend functies, wat betekent dat tienduizend mensen de organisatie moeten verlaten. Natuurlijk verloop levert vierduizend banen op; de overige zesduizend staan voor een gedwongen ontslag.

De reorganisatie is een gevolg van de bezuiniging van een miljard dat het eerste kabinet-Rutte doorvoerde op de krijgsmacht. Het nieuwe kabinet voert een aanvullende bezuiniging door op Defensie, maar Hennis-Plasschaert herhaalde dat dit niet ten koste mag gaan van de operationele inzet. "Van verdere bezuinigingen op de troepen is geen sprake."

Hennis-Plasschaert nam eerder maandag de petitie Handen af van Defensie in ontvangst. Ook een groot aantal hoge officieren heeft getekend. Het hoge kader onthoudt zich normaal van commentaar op het politieke beleid, wat de ernst van de situatie volgens de initiatiefnemers onderstreept. "Na 22 jaar van bezuinigen zijn cruciale operationele capaciteiten afgestoten en kan Nederland haar NAVO-verplichtingen niet langer nakomen", is hun boodschap.

De minister zei dat de petitie een steun is in de strijd voor bredere erkenning. "Onze gezamenlijke missie is Defensie sterker uit de crisis laten komen. Ik streef naar een krijgsmacht die op orde is, die er staat als het nodig is. Nu en in de toekomst."