Ook eigen risico afhankelijk van inkomen

Het eigen risico wordt afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Dat staat in het maandag gepresenteerde regeerakkoord van VVD en PvdA. Ook de zorgpremie wordt inkomensafhankelijk, zoals onlangs al uitlekte.

Wie zich zonder verwijzing van een huisarts meldt op de eerste hulp, moet een eigen bijdrage van vijftig euro betalen. Het nieuwe kabinet wil zo overbodige bezoeken aan het ziekenhuis terugdringen. Op langere termijn moeten huisartsenposten en eerstehulpafdelingen worden geïntegreerd.

Ziekenhuizen moeten minder gaan concurreren en meer gaan samenwerken. Zorginstellingen mogen winst gaan uitkeren, maar daar worden strenge voorwaarden aan verbonden. Alleen aan investeerders met een langetermijnperspectief mag winst worden uitgekeerd. Zorgverzekeraars mogen een aandeel verwerven in ziekenhuizen, maar geen meerderheidsaandeel.

Vanaf 2015 wordt geld uitgetrokken voor meer wijkverpleegkundigen. Het beschikbare bedrag loopt op tot 250 miljoen euro in 2017. Medisch specialisten gelden vanaf 2015 niet meer als ondernemers voor de fiscus, waardoor het voor hen minder onaantrekkelijk wordt in loondienst te gaan. Op hun inkomens wordt bovendien nog eens honderd miljoen gekort.

De AWBZ wordt versoberd, en alleen nog gericht op de zwaardere zorg voor ouderen en gehandicapten. Hulpmiddelen zoals scootmobielen en rolstoelen moeten verplicht opnieuw worden gebruikt.