Stelling: Verbied de langzaam rijden poppen

Je ziet het steeds meer als je door de bebouwde kom heen rijdt. Fluoriserende gele poppen die de overige weggebruikers attenderen op het feit dat je langzaam moet rijden. Vaak worden ze ook midden op de weg gezet zodat auto's elkaar niet eens meer kunnen passeren.

De stelling voor vandaag luidt daarom als volgt:

Verbied de langzaam rijden poppen op de openbare weg.