Nederland haalt Europese eisen natuurbeleid niet

Het beleid van de regering zorgt ervoor dat Nederland een deel van de Europese milieu- en klimaatverplichtingen niet haalt. Dat blijkt maandag uit een doorrekening van het beleid door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma (CDA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met het huidige beleid voldoet in 2027 slechts veertig procent van de wateren in Nederland aan de eisen. Door verdere bezuinigingen zou dat zelfs slechts tien procent kunnen worden.

Het planbureau stelt overigens dat het effect van de bezuinigingen op het waterbeleid slechts zeer ruw in te schatten is wegens 'tal van onzekerheden'. Het effect is erg afhankelijk van de uitwerking van het Bestuursakkoord Water, maar dat is er nog niet. In het akkoord wordt gesproken over forse kortingen. De uitwerking moet onder meer duidelijkheid geven over welke maatregelen onder druk komen te staan.

Atsma stelt in zijn reactie aan de Tweede Kamer dat het kabinet prioriteit heeft gegeven aan waterveiligheid en het wat rustiger aan doet met de waterkwaliteit. "Het PBL beschouwt het temporiseren als afstel van maatregelen, en niet als uitstel", aldus de staatssecretaris.