SP en PVV willen landelijke examens op hbo

De examens in het hoger beroepsonderwijs moeten landelijk worden afgenomen. Zo kan de kwaliteit van het onderwijs beter worden gegarandeerd, vinden de SP en de PVV.

Door examens centraal en landelijk te regelen wordt voorkomen dat hogescholen sjoemelen met diploma's, denkt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Hij wil dat het kabinet zo snel mogelijk een voorstel uitwerkt voor de invoering van landelijke examens voor kernvakken op het hbo. "Daarbij moet toetsing van vakkennis centraal staan."

Onlangs bleek uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat het niveau van een aantal hbo-opleidingen ondermaats is. Een aanzienlijk deel van de studenten voldoet daar niet aan het hbo-niveau.

Volgens Van Dijk kan met examens bovendien het 'kostbare en bureaucratische systeem van accreditaties' worden opgeheven. "De inspectie zorgt vervolgens voor onafhankelijk toezicht over de kwaliteit van de opleidingen, vergelijkbaar met het voortgezet onderwijs."