Jeugdinrichtingen kampen met weglopers en geweld

Het aantal jongeren dat wegloopt uit gesloten jeugdinrichtingen is vorig jaar met 60 procent gestegen. Ook het gebruik van fysiek geweld is flink toegenomen. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van Inspectie Jeugdzorg, die in het bezit zijn van RTL Nieuws.

Volgens de cijfers van de inspectie waren er vorig jaar 786 jongeren meer dan een etmaal zoek. In 2009 waren dat er nog 490. Het aantal gevallen van fysiek geweld is gestegen van 62 naar 108, een toename van 74 procent. Jongeren die in een gesloten jeugdinrichting zitten, hebben dermate ernstige gedragsproblemen dat ze een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.

Hoofdinspecteur Gemma Tielen van de Inspectie Jeugdzorg maakt zich tegenover RTL Nieuws zorgen over deze cijfers. Volgens haar geeft het personeel van sommige instellingen aan zich niet deskundig genoeg te voelen om de jongeren in toom te houden. Ze wil laten onderzoeken waarom er meer jongeren weglopen en waarom ze vaker geweld gebruiken.

Verschillende politieke partijen hebben al gereageerd op de kwestie. De PVV zou een spoeddebat over de kwestie willen met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA). Kamerlid Brigitte van der Burg (VVD) wil onder meer weten hoe de mogelijkheden van de medewerkers waar nodig worden uitgebreid. Ook wil ze weten hoe de jongeren kunnen weglopen.