Hero Brinkman was tipgever rijksrecherche

PVV-Kamerlid Hero Brinkman heeft zich in 2009 opgeworpen als informant van de rijksrecherche, die onderzocht wie geheime notulen van de ministerraad had gelekt. Dat meldt RTL Nieuws woensdag op basis van stukken van het Openbaar Ministerie.

Brinkman meldde zich in oktober 2009 bij toenmalig premier Jan Peter Balkenende (CDA), met de mededeling dat een van de vrouwelijke medewerkers van diens Ministerie van Algemene Zaken (AZ) de notulen had gelekt. Naar aanleiding daarvan is bij AZ uitgebreid onderzoek gedaan, zonder dat een lek boven water is gekomen.

Brinkman wilde eigenlijk anoniem blijven. In het proces-verbaal van de rijksrecherche dat RTL in handen heeft, zijn alle namen zwart gemaakt, maar RTL weet toch te melden dat het om Brinkman gaat. Onduidelijk is hoe Brinkman wist, of dacht te weten, wie het lek was. Tegen RTL zegt hij alleen dat het niet melden van een lek ook een misdrijf is. "Ik wil en wilde geen misdrijf plegen."

Notulen van de ministerraad zijn staatsgeheim. Het is hoogst uitzonderlijk dat ze uitlekken. De notulen waar RTL in 2009 uit citeerde, gingen over de verdieping van de Westerschelde en het verzet van premier Balkenende tegen ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder.