'Alle korpsen kennen boetequotum'

De Telegraaf schrijft vanochtend dat vrijwel alle politiekorpsen, en niet alleen Rotterdam Rijnmond, met een quotum voor het aantal uit te schrijven boetes werken. Dit aantal loopt soms op tot 250 per jaar. Voorzitter Han Busker van de Nederlandse Politiebond zegt dat hierdoor het gezag van de politie in het geding komt.

"Onmiddellijk schrappen van de quota is de enige oplossing en verder moeten we zorgen dat managers het niet langer voor het zeggen hebben. Cijfers regeren en dat is de dood in de pot, want agenten zijn echt wel in staat zelf te bepalen wat nodig is voor een veiliger samenleving", aldus Busker.

Het korps Rotterdam Rijnmond zou de agenten een quotum opleggen van 120 bonnen per jaar. Volgens de korpsleiding betreft het hier slechts een contract met één persoon. Het regiokorps Utrecht legt volgens een politieman een quotum van vijftig bonnen per kwartaal op aan aspirant-agenten. "Gebeurt dat niet dan krijgen ze een onvoldoende beoordeling en geen periodieke salarisverhoging. Als ze tweemaal het quotum niet halen, volgt ontslag."

Een agent van het korps Zuid-Holland Zuid vertelt dat ook daar een quotum geldt, maar dat dit niet zwart op wit wordt gezet door de korpsleiding. "Ons wordt echter wel voorgehouden dat we op het salaris gekort worden als we het aantal niet halen."

Diverse partijen in de Tweede Kamer willen morgen verantwoordelijk minister Hirsch Ballin over de kwestie aan de tand voelen. "We slaan door als een goeie agent die z'n quotum niet haalt z'n periodiek niet krijgt", zo zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. Volgens de VVD is juist dit systeem 'de oorzaak van onzinboetes'.