Rechter FTD zaak bevriend met advocaat Eyeworks

De rechter in de zaak tegen FTD, welke was aangespannen door Eyeworks, blijkt nauwe banden te hebben met de advocaat van Eyeworks, zo meldt FTD. De rechter en de advocaat geven samen cursussen op het gebied van piraterijbestrijding en intellectueel eigendom.  Er zou sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling.

Eyeworks spande een ex-parte zaak aan tegen FTD.  In een ex-parte zaak wordt slechts één partij gehoord.  De uitspraak van de rechter was dat het noemen van de bestandsnaam van illegaal materiaal valt onder openbaarmaking van het beschermde werk en sommeerde FTD de bestandsnamen naar de film 'Komt een vrouw bij de dokter' te verwijderen.

Die uitspraak was op 19 mei.  Naar nu blijkt gaven de rechter in kwestie (Mr. C.A.J.F.M. Hensen) en de advocaat van Eyeworks (Prof. mr D.J.G Visser) op 20 en 27 mei samen een lezing "Procederen en Contracteren in IE (Intellectueel Eigendom - red.)-zaken".

FTD spande een kort geding aan om alsnog haar gelijk te halen, maar verloor gisteren ook die zaak, waarin dezelfde rechter uitspraak deed.  FTD overweegt hoger beroep.