'Stoornis allochtone jongeren vaak onbehandeld'

Allochtone jongeren komen vaker in de criminaliteit terecht omdat psychische stoornissen bij hen te laat worden behandeld. Dat meldt de Volkskrant op basis van een onderzoek van Stichting De Jutters, een instelling voor jeugd-GGZ in de regio Haaglanden.

De kans dat allochtone kinderen met een stoornis behandeld worden is de helft kleiner dan bij autochtone kinderen. Dit terwijl beide groepen een even grote kans hebben op een psychische aandoening. Allochtonen, vooral Marokkanen en Antillianen, krijgen wel veel vaker forensische psychiatrische hulp opgelegd na een delict.

De onderzoekers stellen vast dat onbehandelde stoornissen leiden tot crimineel gedrag. Al langer was bekend dat autochtone jongeren het meest te vinden zijn bij de GGZ en de vrijwillige hulpverlening en allochtone jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en de gedwongen hulp.