Marokkanen hebben vaker psychische klachten

j0han en Ray_16v hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

In Nederland wonende Marokkanen hebben, in vergelijking met autochtone Nederlanders, een vijf keer zo groot risico op schizofrenie. Marokkanen scoren ook op andere psychische stoornissen hoog. Ook Surinamers hebben een verhoogde kans op psychische klachten. Dat blijkt uit recent onderzoek naar de relatie tussen psychische stoornissen en etniciteit.

Over de oorzaak van de hoge gevoeligheid bij Marokkanen en Surinamers is weinig bekend. Men vermoedt dat het te maken heeft met de cultuurschok door de emigratie naar Nederland. Waarom de emigratie voor Marokkanen zo moeilijk is dat ze er geestelijk ziek van worden, is nog onvoldoende onderzocht. De onderzoekers denken dat het een specifiek probleem is van de tweede generatie. Ze horen niet meer bij hun ouders die nog volgens de oude tradities leven, maar vinden ook niet voldoende aansluiting bij de Nederlandse cultuur. Het lijkt erop dat die positie de vorming van hun identiteit bemoeilijkt.

Opvallend is dat Turken in vergelijking met Nederlanders maar een licht verhoogd risico hebben. Dat zou te maken hebben met het feit dat Turken in een hechter groepsverband leven. De verwijdering tussen de eerste en de tweede generatie is hierdoor minder groot.

=

Voor de hand liggende lollig bedoelde reacties kunnen achterwege blijven.