Loonstijging nieuwe cao's gelijk aan inflatie

De loonstijging in cao's die tot nu toe dit jaar zijn afgesloten, bedraagt gemiddeld 1,1 procent en ligt daarmee ongeveer op het niveau van de inflatie. Wanneer ook rekening wordt gehouden met eerder gemaakte cao-afspraken komt de gemiddelde loonstijging dit jaar uit op 2,7 procent, tegen ongeveer 3,5 procent in 2008.

Dat blijkt uit de Najaarsrapportage over de cao-afspraken voor 2009 die minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet heeft dit voorjaar nog met werkgevers en de vakbeweging op centraal niveau afgesproken dat de lonen gematigd moeten worden wegens de economische crisis.

Het kabinet ziet het liefst dat de lonen worden bevroren. Als overheidswerkgever heeft het kabinet ook al 3,2 miljard euro aan bezuinigingen ingeboekt voor 2011 door in de publieke sector uit te gaan van de nullijn.

Loonstijging nieuwe cao's gelijk aan inflatie  (foto: ANP)