Antillen opheffen? Niet zo snel!

De politieke steun voor de verzelfstandiging van de Antilliaanse eilanden Curaçao en Sint-Maarten brokkelt af. De SP vindt dat de eilanden er in 2010 nog niet klaar voor zijn en steunt het toch al broze hervormingsproces daarom niet langer. Eerder trokken de PVV en de VVD zich al terug uit het zogenoemde slotakkoord.

SP'er Ronald van Raak heeft na 'een werkvakantie' grote vraagtekens bij een zelfstandig opererend Curaçao. "Er is onder de bevolking grote verdeeldheid over de toekomst, en een gebrek aan vertrouwen." Zijn partij zal de ontmanteling van de Antillen niet steunen. "We bouwen een huis op drassige grond, dat is zeer onverstandig."

De komende maanden komen vijf wetten ter ondertekening in de Eerste en Tweede Kamer, die tot doel hebben de verzelfstandiging uiterlijk in oktober 2010 mogelijk te maken. De SP zal tegen die wetten stemmen, zegt Van Raak.

In het slotakkoord (pdf), afgesproken in 2007, wordt het Antilliaanse staatsverband opgeheven in 2010. Curaçao en Sint-Maarten worden dan autonoom. Nederland saneert 1,5 miljard euro van de Antilliaanse staatsschuld. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gaan als 'gemeenten' onder Nederland vallen. Saba liet overigens gisteren weten per direct uit de Antillen te zijn gestapt.

Het slotakkoord stuit op steeds meer weerstand. Bij het sluiten van het akkoord was de Kamer nog unaniem voor, inclusief de toen net aangetreden PVV. Die partij wil nu dat er geen cent naar de Antillen gaat. De VVD trok haar steun in na het schrappen van de juridische aanwijzingsbevoegdheid waarmee Nederland opsporing en vervolging van strafbare feiten op Curaçao en Sint Maarten kan bevelen. Het was een voorwaarde die Nederland stelde in ruil voor de sanering van de schulden.

Ook op de Antillen zelf liggen de vernieuwingen voortdurend onder vuur. Curaçao (137 duizend inwoners) hield afgelopen mei een referendum, waarin het akkoord nipt (met 52 procent van de bevolking) werd aangenomen. SP'er Van Raak is na bezoek 'geschrokken' van die verdeling. "Curaçao moet meer investeren in zorg, onderwijs en het bestuur." Pas dan wil de SP'er praten over een autonoom Curaçao.