Voorwaarde Nederland aan IJslands EU-lidmaatschap

Alle 27 lidstaten van de Europese Unie hebben de aanvraag van IJsland om lid te worden van de EU verwelkomd. Nederland heeft echter een harde voorwaarde gesteld aan het IJslands lidmaatschap. Den Haag wil eerst het nog door IJsland verschuldigde bedrag van 1.3 miljard euro terug, ‘anders kan er van toetreding geen sprake zijn’.

Dit heeft de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de EU, Tom de Bruijn, vandaag laten weten na afloop van een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. De Bruijn verving daar minister Maxime Verhagen.

IJsland is Nederland het geldbedrag nog verschuldigd als compensatie voor de verloren spaartegoeden van de omgevallen bank Icesave. Ons land is niet het enige land waarbij IJsland nog rekeningen open heeft staan. Groot-Brittannië heeft nog 2.7 miljard euro tegoed. De Britten hebben volgens ingewijden dan ook aandrongen bij IJsland om dit geld snel terug te betalen. Dit deden ze echter in ‘meer algemene termen’ dan de Nederlanders.

Naar verwachting kan IJsland vrij snel tot de EU toetreden. Het is al lid van de Europese Economische Ruimte, een economisch akkoord tussen een groot aantal Europese landen. Het voldoet daarmee al aan zo’n twee derde van de voorwaarden die gelden voor toetreding tot de EU. Zelf verwacht IJsland in 2012 EU-lid te kunnen worden. Er wordt momenteel een rapport opgesteld met daarin de onderwerpen die met IJsland besproken moeten worden bij de toetredingsonderhandelingen. Verwacht wordt dat hierin de uitstaande schulden een belangrijk punt vormen.