Forse groei van alleenstaanden in Nederland

Nederland telt over 40 jaar, in 2050, 3,6 miljoen eenpersoonshuishoudens. Dat is een miljoen meer dan nu het geval. De komende 20 jaar komen er jaarlijks 30.000 tot 40.000 alleenstaanden bij, waarvan het merendeel 65 jaar en ouder is.

Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de nieuwste bevolkingsprognoses. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de vergrijzing. "Vanaf 2011 maken de generaties die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren de groep 65-plussers snel groter. Ouderen blijven vaker dan jongeren alleen achter doordat hun partner overlijdt of naar een zorginstelling gaat. Het aantal alleenwonende 65-plussers zal daardoor in 2050 naar verwachting ruim 850 duizend hoger liggen dan nu", aldus het CBS.