Nederlanders: Marokkanen mogen hun eigen cultuur behouden

De meeste Nederlanders staan positief tegenover de integratie van Marokkanen. Ze geven zelfs de voorkeur aan integratie boven assimilatie. Dat blijkt uit onderzoek waarop sociaal-psycholoog Jacomijn Hofstra (1980) vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert.

Hofstra onderzocht tussen 2003 en 2008 de houding van autochtone Nederlanders ten opzichte van integratie (meedoen aan de samenleving met behoud van de eigen cultuur), assimilatie (meedoen en de eigen cultuur opgeven), separatie (alleen de eigen cultuur is belangrijk) en marginalisatie (de eigen cultuur is onbelangrijk, de relatie met het gastland ook). Die houding combineerde ze met iemands 'hechtingsstijl'; de manier waarop hij zichzelf en anderen ervaart.

Zelfbeeld
Mensen met een positief zelfbeeld en een positieve benadering van anderen ('zeker' gehechte mensen) blijken een positieve houding hebben tegenover integratie. Dat geldt voor zo'n 65 procent van de Nederlanders. Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling Forum dat twee derde van de Nederlanders juist vindt dat moslims níét te veel moeten vasthouden aan hun eigen cultuur.

Hofstra verklaart de verrassende uitkomst door haar manier van meten: "Meestal wordt mensen alleen maar om hun mening gevraagd, bijvoorbeeld: 'Hoe staat u tegenover moslims?' Ik heb mijn proefpersonen vier soorten verhalen voorgelegd, waarin Marokkanen vertellen over het hoe en waarom van de keuzen die ze maken."

Sinterklaas
"Degene die wil integreren, zegt bijvoorbeeld: Ik vind het prima dat mijn kinderen Sinterklaas vieren op school, maar thuis doen we ook aan Ramadan. Vervolgens heb ik mijn proefpersonen gevraagd hoe ze de gedachten en gevoelens van deze persoon beoordelen."

Hofstra denkt dat mensen zich op deze manier zijn gaan inleven in de ander. "Nederlanders in het buitenland geven hun cultuur en hun banden met het vaderland meestal niet op. Dus waarom zouden Marokkanen dat wel doen en willen?"

Ongeveer een kwart van de bevolking is 'angstig' (negatief over zichzelf én over anderen) en 'vermijdend' (positief over zichzelf, negatief over anderen) gehecht. Zij geven de voorkeur aan respectievelijk separatie, marginalisatie en assimilatie.

Hofstra pleit ervoor zowel kinderen als volwassenen te helpen een 'zekere' gehechtheid te ontwikkelen. "Zulke mensen zijn positiever over integratie; en daar voelen de meeste autochtonen en immigranten zich het beste bij."


Nederlanders verkiezen integratie boven assimilatie  (foto: DAG)