'Jedi' het nieuwe geloof?

Uit een Britse enquête is gebleken dat er in het Schotse Strathclyde minstens tien politieagenten beweren het 'Jedi geloof' te aanhangen. Acht politieofficieren en twee andere medewerkers hebben zich als 'Jedi' laten registreren op de officiële papieren.

Zij beweren de 'Kracht' te hebben en Schotland als thuis gekozen te hebben. Voor deze enquête werden 55 politie-eenheden in het Verenigd Koninkrijk gevraagd naar het geloof van hun medewerkers.

Enkele jaren geleden, in 2001 om precies te zijn, beweerden 390.000 mensen 'Jedi' te zijn. Toen heeft men zelfs een petitie ingediend om 'Jedi' als officieel geloof te erkennen, helaas voor deze groep heeft de overheid hun petitie verworpen en zijn deze mensen als atheïst in de boeken verdwenen.

Het 'Jedi' geloof is afkomstig uit de serie Star Wars en is in de serie een Orde die al duizenden jaren oud is, met als doel de orde te handhaven in dienst van de Senaat. 'De kracht' zou alles met elkaar verbinden en leven brengen.