PvdA: na Irakonderzoek misschien toch enquête

Premier Jan Peter Balkenende heeft maandag zelf de blokkade op een onderzoek naar de besluitvorming over de inval in Irak opgeheven. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan, dat zei PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer vandaag.

Zij sluit daarom een parlementaire enquête na het door de premier gewenste onafhankelijke onderzoek niet uit.

"Maar ik wil de commissie een eerlijke kans geven." De SGP wees haar terecht. De PvdA heeft bij de coalitieonderhandelingen zelf met CDA en de ChristenUnie afgesproken dat er geen parlementair onderzoek naar de kwestie zou komen. "Dat betekent dat u uw eigen blokkade heeft opgeheven", zei SGP-Kamerlid Cees van der Staaij.

Oppositiepartijen SP, GroenLinks, VVD en D66 namen haar ook onder vuur. Zij vroegen Hamer waarom zij instemt met het onderzoek, nu er een nieuwe situatie is ontstaan. Waarom steunt de partij niet alsnog een parlementaire enquête? zo vroeg de oppositie zich af.