Ophef op Texel over traditionele vreugdevuren

Het zou weleens over kunnen zijn met de Meierblis, de folkloristische vreugdevuren op Texel. De milieupolitie heeft afgelopen jaar zo scherp gecontroleerd dat zowel bewoners als gemeente nu justitie op hun dak hebben, meldt de Texelse Courant.

Een Meierblis bestaat uit grote vuren van afval- en snoeihout die 30 april aan het begin van de avond worden aangestoken. Oorspronkelijk is het een oud Germaans gebruik om de geesten van de winter te verdrijven. Volgens de huidige regels mag alleen schone brandstof worden gebruikt voor het vreugdevuur. Dat bleek in 2008 niet het geval en bij controles daags na de vuren werden zeker tien processen-verbaal uitgedeeld.

In het raadhuis geeft de gemeente betrokkenen 7 januari gelegenheid vragen te stellen en grieven kenbaar te maken.