Lintworminfectie verwoest lichaam vrouw

In India is het leven van een vrouw gered door middel van een drievoudige orgaanoperatie. Dat was nodig omdat een lintworminfectie haar lever, rechterlong en milt had doen uitvallen.

De vrouw had moeite met ademhalen, moest bloed overgeven en had last van zware borst- en buikpijnen. Een zeldzame en riskante operatie in een ziekenhuis in Faridabad, ruim 20 kilometer ten zuiden van Delhi, heeft haar leven gered. De artsen kozen ervoor om drie organen tegelijk te opereren, omdat ze vreesden voor verspreiding van de infectie.

De vrouw leed aan de aandoening echinokokkose, dat je als mens kan oplopen door besmet voedsel te eten, waarop zich de eitjes of larven van de lintworm bevinden. De infectie wordt meestal meegedragen door schapen, honden en wolven.

In India komt echinokokkose regelmatig voor bij gemeenschappen van schaapherders. Volgens de artsen worden lever en longen gemakkelijk geïnfecteerd, maar komt een infectie van de milt niet vaak voor. De aandoening kan ook de hersenen aantasten.