Geen nieuwe spelling in 2015

De Nederlandse Taalunie heeft besloten dat er in 2015 geen nieuwe spelling komt. Naar aanleiding van de vorige herziening van de spelling in 2005, kwam er veel protest. Het enige dat gebeurt, is het toevoegen van nieuwe Nederlandse woorden en uitdrukkingen.

Normaliter beoordeelt de Taalunie, een samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en Suriname, elke tien jaar de Nederlandse spelling. Het Comité van Ministers , de beleidsmakers van de Taalunie, vindt dat de spelling "nagenoeg volledig is beschreven", sinds de herziening drie jaar geleden.

Jan Schinkelshoek, Tweede Kamerlid voor het CDA, over de laatste wijziging van de spelling: "In Nederland zijn we nauwelijks bekomen van de vorige. We zitten niet te wachten op een nieuwe." Het CDA lijkt nu haar zin te krijgen; de partij wilde graag dat er terughoudend zou worden omgegaan met het herzien van de spelling.