Minder moslims in Nederland dan gedacht

Het aantal moslims in Nederland wordt vaak te hoog ingeschat. Volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zijn veel eerste en tweede generatie immigranten uit islamitische landen helemaal geen praktiserende moslims.

Dat heeft de universiteit vandaag naar buiten gebracht. De onderzoekers analyseerden bezoekersaantallen bij moskeeën. Ook bekeken zij waar imams hun informatie voor hun preken vandaan halen. De geestelijk leiders bleken veelal dezelfde Nederlandstalige bronnen te gebruiken, volgens de onderzoekers een teken dat imams steeds Nederlandser worden, mede omdat veel jongeren het Arabisch niet beheersen. Door die ontwikkeling ontstaat in de praktijk een Nederlandse islam, een geloof dat Nederlandse normen en waarden integreert.

Ook blijken moslims, christenen en niet-religieuzen niet veel van mening te verschillen als het gaat om deugden. Moderne deugden als respect, betrouwbaarheid, zorgzaamheid en openheid worden door de opinieleiders van diverse komaf gezien als belangrijk.

De onderzoekers vroegen ook aan imams wat zij belangrijke deugden vinden. Zij vinden het zeer belangrijk om respect te tonen, een antwoord dat ook veel naar voren kwam onder niet-islamieten. Ook vinden moslims het belangrijk om een goede band met hun buren te hebben. Volgens de onderzoekers kunnen de gemeenschappelijke deugden een goed begin zijn om de relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen te verbeteren.