Staatsschuld daalt opnieuw

De overheidsschuld bedroeg eind vorig jaar twee miljard euro minder dan een jaar eerder, namelijk 254 miljard euro. Daarmee heeft de overheid voor het tweede opeenvolgende jaar een overschot behaald op de begroting. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

Vorig jaar bedroeg het overschot 2,2 miljard euro. Een jaar eerder was dat 2,7 miljard euro. De inkomsten stegen met 4,1 procent. Deze toename kwam voor meer dan de helft uit de loonbelasting, die steeg met zes miljard euro. De BTW-opbrengsten stegen met drie miljard euro.

De uitgaven kwamen 4,3 procent hoger uit dan in 2006. Dit was volgens het CBS voornamelijk het gevolg van gestegen loonkosten, overheidsinvesteringen en uitgaven voor zorg en welzijn.

Een extra inkomstenpost die naar Europese richtlijnen niet mag worden meegenomen in de cijfers is het superdividend. Dat is een eenmalige winstuitkering die bij speciale gelegenheden zoals het meerjarig bestaan van een bedrijf wordt uitgekeerd. De overheid ontving vorig jaar voor 1,8 miljard euro aan superdividend. Dit geld wordt deels gebruikt voor overheidsuitgaven.

De overheid verkocht voor bijna drie miljard euro aan aandelen. Dat zou betekenen dat de schuld nog verder had kunnen dalen. Omdat de overheid ruim drie miljard euro extra uitleende is dat niet het geval, verklaart het statistiekbureau.