'Heemstede kwetst christenen'

Pastoor Hendriks van de Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Heemstede vindt het kwetsend dat de gemeente Heemstede uitgerekend op Goede Vrijdag verhuist naar het verbouwde gemeentehuis. ''Als je aan deze dag komt, kwets je objectief de hele christenheid'', zei hij vanmiddag.

Zijn protest bij de gemeente had geen resultaat, omdat het volgens Heemstede om ''een gewone werkdag'' gaat.

Het stuit de pastoor vooral tegen de borst dat het om de overheidsinstelling gaat, die op Goede Vrijdag gaat verhuizen. ''Als pastoor van deze parochie wil ik dit signaal afgeven. Blijkbaar heeft iemand om pragmatische redenen gedacht: dan hebben we vier dagen om te verhuizen. Maar je komt aan de heiligste dagen van de christenheid en kwetst hiermee een heel geloof.''