Miljoen Nederlanders stamt af van paupers

Minimaal een miljoen landgenoten is van origine een pauper, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn het er nog veel meer. De voorvaderen die veel Nederlanders kennen, blijken paupers uit het Drentse Veenhuizen te zijn.

Het getal 'één miljoen' is een voorzichtige schatting van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Demograaf Carel Harmsen van het CBS baseert dit getal op de zestigduizend vrouwen, mannen en kinderen die tussen 1840 en 1850 waren ondergebracht in de Drentse pauperkolonies van de Maatschappij van Weldadigheid. Over deze kolonies is vandaag gepresenteerd met de titel 'Het Pauperparadijs'.

Het gevangenisdorp Veenhuizen was in de negentiende eeuw een kolonie waar landlopers en gauwdieven onder dwang te werk werden gesteld. Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelmina-oord waren de vrije gestichten waar de doorstroming wat minder groot was. In deze vrije gestichten werd echter ook getracht om mensen in afzondering tot een beter leven te dwingen.
Met dank aan gatochkrassen voor de submit.