Refo-scholier negatief over allochtonen

EnquêteScholieren uit het Reformatorisch onderwijs staan zeer negatief tegenover allochtonen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder 200 gereformeerde leerlingen. Ruim 55 procent van de refoleerlingen staat negatief tegenover buitenlanders/moslims. Bijna driekwart van hen is van mening dat er in Nederland te veel buitenlanders zijn en ruim 11 procent zou zich verzetten tegen de komst van een allochtone buurman.

Uit een recent TNS/NIPO-onderzoek blijkt 'slechts' 36 procent van de bevolking negatief tegenover moslims te staan. Wel moet daarbij aangemerkt worden dat TNS/NIPO de enquête hield onder jongeren én ouderen. Een andere - opvallend hoge - score betreft de 'discriminatiegeneigdheid'. Bijna 30 procent van de refojeugd vindt dat een bedrijf bij ontslag eerder een allochtoon dan een Nederlander op straat moet zetten. In het 'Jaarrapport integratie' van het Sociaal en Cultureel Planbureau ligt dit rond de achttien procent.

Leerlingen op reformatorische scholen hangen politiek gezien vooral de SGP aan (51,5 procent). Tweede staat de ChristenUnie met 28,9 procent. De aanhang voor de SGP was vroeger echter groter.

De enquête werd uitgevoerd door de gratis gereformeerde jongerenkrant Refl!ts. Die krant is een - voorlopig - eenmalig initiatief van tien studenten van het Hoornbeeck College in Rotterdam. De krant werd in een oplage van 80.000 stuks deze week verspreid onder reformatorische leerlingen.