'Aboutaleb en Albayrak niet beŽdigen'

Icoon Politiek Geert Wilders, fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid, vindt dat de beoogd staatssecretarissen Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak niet beŽdigd mogen worden, omdat ze een dubbele nationaliteit hebben. De PVV stelt dat ministers en staatssecretarissen alleen de Nederlandse nationaliteit mogen hebben.

De PVV zal donderdagochtend een motie indienen, die de regering verplicht om te controleren of dit inderdaad het geval is. De PVV zal de motie indienen tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Aboutaleb heeft tevens de Marokkaanse nationaliteit en wordt namens de PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken. Eerder werd hij in de wandelgangen genoemd als minister van Integratie en Wijkbeheer, maar die post heeft hij uiteindelijk niet gekregen. Albayrak heeft de Turkse nationaliteit en wordt staatssecretaris van Justitie. Ze zijn de eerste bewindslieden van allochtone afkomst die een plaats innemen in het kabinet.

Update 13.10 uur
Wilders is totaal niet te spreken over het Kamerdebat over dit onderwerp. De Tweede Kamerfracties reageerden uiterst fel op de motie. NaÔma Azough van GroenLinks noemde motie "onkies" en "Tweede Kamer-onwaardig" en de PvdA vond de motie zelfs "schandelijk" en "staatsrechtelijk onjuist". De PVV beargumenteerde dat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling als een minister onderdaan is van twee landen.

Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer en tevens PvdA'er, overwoog de PVV het zwijgen op te leggen. Uiteindelijk schorste ze de zitting en dwong ze de Partij voor de Vrijheid in die schorsing om een passage te schrappen. Wilders vindt dit "niet objectief" en beticht Verbeet van partijpolitiek. Zij zou zich als voorzitter niet met PvdA-belangen bezig moeten houden. Hij vindt dat de vrijheid van de politieke partijen in het geding is.

Volgens Verbeet trok PVV'er Sietse Fritsma de loyaliteit van Kamerleden met twee paspoorten in twijfel en kon ze dat als Kamervoorzitter niet accepteren. "Ik ben er verantwoordelijk voor dat we elkaar respecteren", zei Verbeet. Ook wees ze erop dat de motie vroeg om de wet niet uit te voeren en die buiten werking te stellen.