Nederland krijgt 600 klimaatbosjes

Icoon Weer"Kies voor toekomst, plant een klimaatbosje": met dat motto worden de komende tijd in heel Nederland groepjes walnotenbomen geplant. Deze zogeheten 'klimaatbosjes' staan symbool voor de individuele verantwoordelijkheid in de mondiale klimaatproblematiek en moeten het publiek aansporen om hier zelf iets aan te doen. Op vrijdag 17 november wordt het eerste klimaatbosje onthuld: drie bomen voor het station van Leeuwarden.

De klimaatbosjes zijn een onderdeel van de campagne HIER.NU, waarvoor veertig organisaties samenwerken. ''In Nederland is geen ruimte voor grote compensatiebossen'', aldus Landschapsbeheer Nederland, ''maar we kunnen wel ons best doen om minder CO2 te produceren, bijvoorbeeld door de auto vaker te laten staan. De herkenbare klimaatbosjes moeten ons daartoe stimuleren.''
walnotenboom
De walnotenbomen worden geplant in groepjes van drie, zes en negen bomen, verspreid over zo'n zeshonderd locaties in ons land. De bosjes zijn vooral symbolisch, want het zijn er te weinig om wezenlijk bij te dragen aan de verbetering van ons klimaat. De walnotenbomen komen onder meer bij scholen, kinderboerderijen, rotondes en stations, om mensen ''bewust'' te maken van de aanleg van bossen in de tropen en Oost-Europa. Met die bossen moet onze uitstoot van kooldioxide worden gecompenseerd.