Nederlander 'te druk' voor burencontact

EnquŕteDrukte is het obstakel om meer contact te zoeken met de buren. Een overgrote meerderheid van 77% van de Nederlanders zou wel meer contact met de buren willen hebben, maar komt daar niet aan toe, concludeert het bureau Motivaction na onderzoek in opdracht van Douwe Egberts. Het is voor DE de reden om op zaterdag 16 september een Nationale Burendag te houden, want 79% van de Nederlanders heeft het gevoel dat de verbondenheid met de buren de laatste jaren afneemt.

''Door de alledaagse drukte leven veel buren langs elkaar heen en komen niet met elkaar in contact'', stellen de onderzoekers. Meer dan twee derde van de ondervraagden (70%) geeft aan dat Nederlanders te weinig tijd hebben om gezellig even bij te kletsen. ''Als er al contact is, gaat dat in 54% van de gevallen niet verder dan gedag zeggen. Het gevoel van gezelligheid in de buurt neemt dan ook sterk af.''

Kletsbuur
Het gekke is dat de meeste Nederlanders zichzelf toch omschrijven als 'een buur waar je wat aan hebt'. Zo zegt 32% van de Nederlanders een echte 'kletsbuur' te zijn, is 29% een zogenaamde 'verzorgbuur' door onder andere de plantjes water geven en helpt 9% graag met klusjes.