Bible belt ent kippen niet in

Enkele tientallen pluimveehouders in de zogeheten Bible belt zullen hun dieren niet inenten tegen de vogelgriep. Het gaat om mensen die uit religieuze overtuiging bijvoorbeeld ook hun kinderen niet laten inenten tegen polio. ''Het is niet zwart-wit, maar veel pluimveehouders die principieel weigeren zichzelf of familieleden te laten vaccineren, hebben ook gewetensbezwaren tegen het inenten van dieren'', zo laat de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) vandaag in het NRC Handelsblad weten.

De meeste gewetensbezwaarden, vaak van protestants-christelijke huize, wonen in het gebied dat zich uitstrekt van Zeeland via Zuid-Holland en de Veluwe tot de kop van Overijssel; de zogeheten Bible belt. De religieuze bezwaren zijn volgens de NOP mede een reden geweest het inenten niet verplicht te stellen. De NOP gaat er wel van uit dat de streng gelovige pluimveehouders zich keurig houden aan de ophokplicht.