Ook bevolking tegen nieuwe spelling

pberends had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon EnquÍteDe boycot tegen de nieuwe spelling van bepaalde media-instellingen kan rekenen op steun van de Nederlandse bevolking. Maar liefst zeventig procent staat achter het besluit om de oude spellingregels aan te houden. Slechts een kwart is tevreden met de hervormingen. Dat is gebleken uit een enquÍte door TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant.

Een opmerkelijk groot aantal mensen is bewust van de veranderingen en het verzet dat die oproepen. Acht op de tien mensen is ervan op de hoogte. Een eveneens bijzondere uitkomst is dat drie op de vijf Nederlanders niet weet wat er nu precies veranderd wordt. Ruim negentig procent vindt een juiste spelling zeer belangrijk.

Veertig procent van de ondervraagden kan wel een voorbeeld noemen waartegen hij of zij een afkeer koestert. Het merendeel vindt de tussen-n bij het woord pannenkoek hinderlijk. Veelzeggend detail is dat het woord al sinds de oude spelling van 1995 zo wordt gespeld. Ook menen velen dat de nieuwe spelling van het woord appel (voorheen appŤl) hinderlijk is.

Opvallende veranderingen die niet genoemd werden zijn bijvoorbeeld ideeŽloos (eerst ideeŽnloos), en de verschillende lettergrepen in het woord Frankrijk. Vroeger was de verdeling van lettergrepen Frank-rijk, vanaf augustus zal het Fran-krijk zijn.

De uitkomsten van de enquÍte verbazen de Nederlandse Taalunie niets. Daarom zal die instelling zich het komende halfjaar richten op een goede voorlichting. "Burgers vinden goed Nederlands belangrijk en steeds weer blijkt dat taal raakt aan emotie", aldus algemeen secretaris Linde van den Bosch. "Dat is op zich een positieve constatering."

Ook zegt ze dat er geen sprake kan zijn van een ideale spelling, en dat er altijd klachten zullen blijven. De Nederlandse Taalunie zal volgende maand in gesprek gaan met de media-instellingen die bekend hebben gemaakt zich aan de oude spelling te blijven houden.