Eskimo's klagen Verenigde Staten aan

beldoire (vertaald!) had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon AlgemeenInwoners van het noordpoolgebied hebben een klacht ingediend tegen de Amerikaanse overheid, omdat het Amerikaanse beleid tegen klimaatverandering de rechten van de mens overtreedt. De Inuit, in Nederland vooral bekend onder de naam eskimo's, vinden dat de Verenigde Staten er niet in slagen om de uitstoot van koolstofdioxide te beperken, waardoor leefgebieden in het Poolgebied onherstelbaar beschadigd raken.

De Inuit kunnen de klimaatverandering al duidelijk waarnemen. Gebouwen storten in en er is een afname van de visvangst. De Inuit stellen dat zij de schade ondervinden van de enorme uitstoot van de VS. Wat het internationaal gerechtshof zal beslissen is moeilijk te bepalen, "maar als de Verenigde Staten schuldig worden bevonden, dan is dat een serieuze zaak", aldus Donald Goldberg, de voorzitter van de onderzoekscommissie.

De temperaturen in het poolgebied stijgen twee keer zo hard als in de rest van de wereld. Volgens een wetenschappelijk onderzoek, dat vier jaar duurde, zal de temperatuur in het poolgebied in de 21ste eeuw met vier tot zeven graden Celcius stijgen. Volgens deze studie zal het zogeheten 'zomerijs' daardoor binnen zestig jaar verdwijnen.