Klacht tegen homofobe Belgische rechter

In België gaat een 44-jarige homoseksueel een officiële klacht indienen tegen rechter Rudi Robeyns die hij onlangs trof in een rechtszaak om een deel van een door hem betaalde hypothecaire lening terug te eisen. Het betreft hier een lening die de Belgische homo aanging met zijn inmiddels overleden vaste partner.

Tijdens de rechtszaak liet rechter Robeyns zich ontvallen of het wel wettelijk toegestaan is dat twee levenspartners van hetzelfde geslacht een lening afsluiten bij een bank. ''En of dat niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden''. In een reactie zegt de rechter: ''Wie bijeen wil kruipen, moet achteraf niet komen janken als de boel niet verdeeld geraakt. Ik heb niets tegen homo's, maar ze mogen het abnormale wel niet tot norm verheffen. Want die norm is nog steeds het gezin, met een man, een vrouw en kinderen.''

Volgens de Belgische wet kunnen twee mensen van hetzelfde geslacht samen een lening aangaan. Wanneer de ene na een overlijden het volledige bedrag terugbetaalt aan de bank, kan hij dat via een gerechtelijke procedure terugeisen. De Belgische Holebifederatie is dan ook verbolgen over de homofobe uitspraken van de rechter. Ze steunt de beledigde homo die een klacht zal indienen tegen de rechter bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.