Geen verbod 'God bestaat niet'

Het kabinet onderneemt geen actie tegen het RVU-programma 'God bestaat niet', dat de RVU in zes afleveringen op dinsdagavond uitzendt. Er staan nog twee afleveringen gepland, en die mogen gewoon doorgaan. Dat heeft staatssecretaris Medy Van der Laan (Cultuur en Media) mede namens premier Jan Peter Balkenende en minister van Justitie Piet Hein Donner laten weten aan de Kamer.

Over het programma waren Kamervragen gesteld door de SGP en de ChristenUnie. De partijen vonden dat het van de buis moest, omdat het ''ronduit blasfemische'' uitzendingen zijn die ''willens en wetens op een uiterst schandelijke manier de spot drijven met God en met het christelijk geloof.'' Volgens Van der Laan zijn de omroepen echter zelf verantwoordelijk voor hun programma's. Bovendien stelt de staatssecretaris dat op grond van de Mediawet en de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de Grondwet) de overheid niet over vorm en inhoud van de programma's van de omroepen gaat

De regering laat wel weten dat ''respect voor elkaars waarden en opvattingen het gedrag moeten bepalen, zeker waar religieuze opvattingen in geding zijn.'' Het kabinet constateert dat het omstreden programma scènes bevat die gelovigen blijken te kwetsen. Maar wanneer burgers zich gekwetst voelen, moeten ze bij die omroep klagen of een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek; Kortom hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Godslastering
De vraag van SGP en CU of er sprake is van blasfemie en smalende godslastering, door een bepaalde wijze van uitbeelden van de Here Jezus, wordt door het kabinet beantwoord met: waarschijnlijk niet; De jurisprudentie van artikel 147 Wetboek van Strafrecht wijst in die richting. ''Er is sprake van godslastering indien aan een uitlating geen andere dan een honende strekking kan worden toegezegd en dat het de bedoeling is zich te uiten in zulk een vorm dat anderen in hun godsdienstige gevoelens gekrenkt moeten worden. Het woord smalend is toegevoegd om serieuze discussies over God uit te sluiten.''

Walgelijk
De Bond tegen het vloeken deed vorige week nog aangifte tegen de RVU wegens smalende godslastering. Die aangifte is door de hoofdofficier van justitie te Amsterdam wél in behandeling genomen, maar nog lang niet zeker is of dat ook tot vervolging zal leiden. Overigens liet minister-president Balkenende tijdens de EO-jongerendag in Arnhem onlangs weten het ''eigenlijk walgelijk'' te vinden wat programmamakers Rob Muntz en Jan Paul van de Wint in het RVU-programma 'God bestaat niet' laten zien.

Foto van de website van de serieFoto van de website van de serieFoto van de website van de serie
Drie van de foto's die op de site van het duo zijn te vinden.


In 'God bestaat niet' worden serieuze gesprekken met deskundigen over het geloof en een god afgewisseld met een paar korte 'hilarische' filmpjes. Het is nog twee keer te zien op dinsdagavond om 23:40 op Nederland 3. Herhaling 's zondags om 15:15.