Aangifte wegens godslasterende column

pberends en Pim_In_Memoriam hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Tegen het NRC Handelsblad is aangifte gedaan wegens smalende godslastering. De klacht is afkomstig van de Bond tegen het Vloeken en heeft betrekking op een column van Frits Abrahams die op 20 januari geplaatst werd.

In die column, getiteld 'Onze Lieve Heer', gaat Abrahams in op een oud leesboekje uit 1907 wat hij onder ogen kreeg. Dat 'leesboek voor de jeugd', geschreven door Jos.M. Reynders, laat volgens Abrahams zien ''hoe we onze kinderen nog geen eeuw geleden opvoedden - hersenspoelden is eigenlijk een beter woord - met een genadeloos fundamentalisme dat we nu op geen enkele lagere school, en zeker de islamitische niet, zouden dulden''.

De woede van de Bond tegen het Vloeken is onder meer gericht tegen de volgende zin uit de column: ''Onze Lieve Heer, die geile beer, liet een kindje doden en kwam zo in de hemel aan zijn gerief met dit kindjelief.'' Abrahams neemt zo een religieus versje uit het oude leesboekje op de hak. De Bond stelt in een persbericht: ''Wij kunnen hierin niet anders lezen dan dat God hier pedofilie en/of necrofilie wordt toegedicht.''

Ondanks dat 'smalende godslastering', waar de Bond een beroep op doet, in Nederland nauwelijks meer bestraft wordt (in de afgelopen 70 jaar heeft de rechter driemaal een veroordeling uitgesproken, waarvan de laatste in 1965), dient de Bond tegen het Vloeken tóch een strafklacht in. Directeur Rijk van de Poll: ''De uitslag van een procedure is nooit te voorspellen. Misschien wil de rechter nu, sinds lange tijd, een inhoudelijke uitspraak doen over smalende godslastering''.

De Bond spande eerder (1995) een rechtszaak aan tegen Theo van Gogh, die in een column de Bond tegen het Vloeken ''de supportersvereniging van die 'rotte vis van Nazareth''', had genoemd. Van Gogh reageerde hiermee op de aangifte tegen collega-columnist Theodor Holman, die ''iedere christenhond'' een misdadiger had genoemd. Het Gerechtshof Amsterdam besloot toen echter geen strafvervolging in te stellen. In de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd de Bond in 1999 zonder opgaaf van redenen niet ontvankelijk verklaard.

Het NRC Handelsblad heeft laten weten volgende week op de aangiftebrief te zullen reageren. Columnist Abrahams kreeg vorig jaar nog in de aula van de Erasmus Universiteit de Leeskabinetprijs van het Rotterdamsch Leeskabinet uitegereikt voor zijn columns in het NRC.

Eind vorig jaar verwierp de Kamer nog een motie van D66 om smalende godslastering (artikel 147) uit het wetboek van strafrecht te halen. De motie werd verworpen door tegenstemmen van de PvdA, SP en GroenLinks, alsmede de christelijke partijen. De linkse partijen verwierpen toen de motie omdat ze 'het tijdstip' verkeerd achtte. Minister De Graaf van D66 blijkt het met die mening van de linkse oppositie eens te zijn. Vandaag pleitte hij voor het in de wet houden van het omstreden artikel. Hiermee staat hij lijnrecht tegenover zijn eigen fractie.