'Helft VS voor inperken vrijheden moslims'

Bijna de helft (44%) van de inwoners van de Verenigde Staten zou er geen probleem mee hebben wanneer de burgerlijke vrijheden van moslims zouden worden ingeperkt. Dat blijkt uit een onderzoek van de prestigieuze Cornell University. Veel inwoners van de VS vinden het beperken van de rechten van moslims aanvaardbaar omdat ze van mening zijn dat die een grotere bedreiging vormen voor betrokkenheid bij terrorisme dan andere religieuze of etnische groepen.

Ruim een kwart van alle ondervraagden zou het eens zijn met een verplichte registratie van moslims. Zo'n 25% wil tevens een strenger toezicht op moskeeën en 29% wil dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten infiltreren in islamitische organisaties.

De onderzoekers concludeerden dat naar mate mensen meer tv kijken zij moslims als een groter gevaar zien. Geënquêteerden die aangaven zelf streng christelijk te zijn beschouwen moslims als 'gevaarlijker' dan mensen met een meer liberale opvatting.