Alabama handhaaft rassenscheiding na referendum

Users Joost-mag-het-weten en vanvugh hadden ons via de nieuws-submit te melden:

De inwoners van de Amerikaanse staat Alabama hebben, naar het zich laat aanzien, uitgesproken vůůr handhaving van bepalingen over rassenscheiding, onder meer van toepassing op het onderwijs, in de Grondwet. Dat is de uitslag van een op 2 november gehouden referendum. Over de definitieve uitslag kon nog geen uitsluitsel worden gegeven; het verschil van voor- en tegenstemmers was namelijk zo klein, dat de wet voorschrijft dat er een hertelling van stemmen moet worden uitgevoerd.

Op dit moment bevat de Grondwet van Alabama nog steeds enkele bepalingen die aparte scholen 'voor blanke en gekleurde kinderen' voorschrijft en die stelt dat in Alabama geen vanzelfsprekend recht op onderwijs bestaat. Die bepaling moest voorkomen dat zwarten via federale rechters toegang tot beter, blank onderwijs zouden afdwingen. In het referendum, dat tegelijkertijd met de presidentverkiezing werd gehouden, werd voorgesteld deze bepalingen te verwijderen.

Op zich waren deze bepalingen -ondanks hun aanwezigheid- al lang door federale rechters buitenspel gezet, maar de uitsluiting per referendum, bedoeld als symbolische daad, dreigt uit te lopen op een democratisch drama. De tegenstemmers van de voorgestelde wijziging liggen op dit moment namelijk 1850 stemmen, oftewel 0,13 procent, vůůr, op totaal 1,35 miljoen uitgebrachte stemmen. Daarbij verwacht niemand in Alabama dat een hertelling de verhoudingen zal ombuigen.

Ondanks de oorspronkelijk symbolische betekenis van het referendum, voerde de Christian Coalition een felle campagne voor handhaving van deze racistische bepalingen. Daarbij gebruikten zij het aloude conservatieve argument, dreigen met een belastingverhoging, als belangrijkste reden. Volgens hen zou een algemeen recht op onderwijs leiden tot een belastingverhoging om de slechte kwaliteit van het openbaar onderwijs op te krikken. Voorstanders van de wijzigingen wijzen er op dat het dreigement van inmenging door Washington en belastingenverhoging nergens anders toe dienen dan ouderwetse rookgordijnen op te werpen voor racisme en om de arme onderklasse, blank en zwart, dom te houden.

Waarnemers zijn bang dat, indien deze uitslag inderdaad als definitief wordt bevestigd, oude raciale wonden worden heropend, in de staat die in de jaren zestig ook al het middelpunt van het wereldnieuws was, vanwege de gewelddadige strijd voor gelijke rechten voor de zwarte bevolking van Alabama.